Magamról

Magamról

Születtem 1968 Hódmezővásárhelyen.

Tanulmányaimat Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Rajz-művészettörténet Tanszék festő szakán végeztem.

Hosszú történet megosztását nem tartom szükségesnek. Mesterim Tenk László, Aranyi Sándor .

"Csak" azt festem ami a szemem elé tárul. Gomolyogva kerül elmém hatalmába, feszítve várva a pillanatot, mikor az előttem kiabáló üres vászon életre kelhet.

A színek kifejezőereje, beszéde, egymáshoz való viszonya, annak a témához való komponálása izgalmas feladat számomra.

Nem követek trendeket sem, mert aki így tesz, az mind hasonlóan fest, előadásmódomat szeretném megőrízni.

Tenk László szavait idézve " Minden alkotás egy új önarckép"

 

 

 

A réten fújni kezdett a szél. Az asztalon állt egy váza. Az állatokat kiengedték a legelőre. A felhők hangtalanul vonultak el felettünk.

Ha el akarnánk mesélni Hermkens Edit képeit, így kezdődnének a történetek.

Mert minden egyes apró részletnek története van, még ha ezek a történetek az apró részleteknél is nehezebben észrevehetők. Editet pedig kifejezetten ezek a részletek és mikro-történések érdeklik, holott magukra a képekre már egyáltalán nem mondhatjuk, hogy rejtőzködőek, önmagukba záródóak lennének. Edit ugyanis expresszív gesztusokkal, telt színekkel és lendületes ecsetkezeléssel teszi tárggyá – egészen pontosan testté teszi – a szeme előtt feltárulkozó látvány történetének minden részletét. De teste lesz a festéknek, a színnek és a formáknak is, amelyek így együtt újra megalkotják azt a valóságot, amit Edit számára az érzékszervekkel felfogható látvány valósága nyújtott. Edit valósága lesz ezután a mi valóságunk alapja; megmutatja nekünk milyen a levél, a virág, milyenek az állatok és milyenek az emberek. Milyenek vagyunk mi?…..

tovább ...